image 3c30c09772d04dad6a07a3035581ca9701204e0e59120912bae133ad3838fb67 VČLANOVI PODRUŽNICE ŠIBENSKO-KNINSKE UDRUGE PRVI HRVATSKI REDARSTVENIK NA 23. VOJNOREDARSTVENOM HODOČAŠĆU HRVATSKE VOJSKE, POLICIJE I HRVATSKIH BRANITELJA 4. LISTOPADA, 2015. U MARIJI BISTRICI.